Skład osobowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:
Anna Schneider–Kurzelowska 


Główny księgowy:

Anna Zemczak-Chochla


Starszy inspektor nadzoru budowlanego:

Teresa Świątczak

Inspektor:
Katarzyna Klyta


Referent:

Agnieszka Jakubczyk

  
Referent:
Justyna Zrałek   

Radca Prawny:

Piotr Rożek