Rejestry PINB

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach prowadzone są następujące rejestry:

 1. Rejestr kancelaryjny.
 2. Rejestry postępowań w sprawach:
  • samowoli budowlanych,
  • utrzymania obiektów budowlanych, 
  • katastrof budowlanych,
  • inspekcje budów.
 3. Rejestr pozwoleń budowlanych wydawanych przez organ administracji budowlanej.
 4. Rejestr decyzji i postanowień.
 5. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkownia obiektów budowlanych.