Ogłoszenia i informacje

 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   

w Tarnowskich Górach informuję, że w dniach 21-27 marca 2024 r. nastąpi przeprowadzka  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.

 W związku z powyższym w tych dniach może być utrudniony  kontakt telefoniczny oraz przyjmowania stron.

 W związku z powyższym bardzo prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania stron tj.  w godzinach od 8.00 do 9.00 i 13.00 do 14.00 w aktualnej siedzibie tj. ul. Sienkiewicza 2.

 Od dnia 25 marca 2024 r. nową siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach będzie ul. Piastowska 8 w Tarnowskich Górach.

 Również prosimy o przestrzeganie godzin  przyjmowania stron tj. w godzinach od 8.00 do 9.00 i 13.00 do 14.00 w aktualnej siedzibie tj. ul. Piastowska 8

 

 

Zgodnie z  zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz
z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się dla członków korpusu służby cywilnej dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu
pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465):
1) dzień 2 listopada 2023 r. – z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.;
2) dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje, że w dniu 22.04.2022r. przyjmowanie stron odbywa się tylko  w godzinach od 8.00 do 9.00  z uwagi na odbywające się szkolenie.

 Informacja dotycząca deklarcji źródeł ciepła 

Szanowni Państwo,
w trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, w mijającym roku Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie i udostępnienie danych
z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków
i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy.
Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków,
które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW obowiązuje
od 1 lipca 2021 r. Jednak świadomość społeczna istnienia tego obowiązku wymaga
jeszcze wzmocnienia i popularyzacji.
Pani Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismem
z dnia 3 lutego 2022 r. znak sprawy: BOR.070.27.2022, zwróciła się o dołączenie
do działań promujących funkcjonowanie ewidencji oraz obowiązku wypełniania
deklaracji, który jest obowiązkiem ustawowym.
W tym celu Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego proponuje wykorzystanie
przygotowanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego materiałów
promujących ewidencję m.in. poprzez zamieszczanie na stronach internetowych oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej. Materiały do pobrania w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego z dniem 24 stycznia 2022r.conajmniej do 28 lutego 20022r. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przyjmował strony w każdy dzień tygodnia oprócz środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz 13.00 do 14.00 w holu na parterze Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach. 

Zarządzenie nr 3/2021

 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

z dnia 01.12.2021 r.

 w sprawie dnia wolnego od pracy.

 Zarządzam co następuje:

  • 1.

Ustanawiam dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich  pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, za dzień świąteczny ustawowo wolny 1 stycznia 2022 roku (Nowy Rok) przypadający w dniu wolnym od pracy (sobota).

  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Informacja w tej sprawie podlega umieszczeniu na stronie PINB Tarnowskie Góry i tablicy ogłoszeń.

Podstawa prawna:

– Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

– art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

  Tarnowskie Góry, dnia 01.12.2021 r.                                                                                                         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje ,że w dniu 24.12.2021r.          ( wigilia) dokumenty, wnioski, podania można składać oraz odbierać dokumenty w godzinach od 8.00 do 9.00.       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                     

Zarządzenie nr 2/2021

 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia 13.10.2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzam co następuje:

  • 1.Ustanawiam dzień 12 listopada 2021 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich  pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, za dzień świąteczny ustawowo wolny 25 grudnia 2021 roku (pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) przypadający w dniu wolnym od pracy (sobota).

  • 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Informacja w tej sprawie podlega umieszczeniu na stronie PINB Tarnowskie Góry i tablicy ogłoszeń.

Podstawa prawna:

– Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach

– art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Tarnowskie Góry, dnia 13.10.2021 r.     

           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje ,że dokumenty, wnioski, podania można składać oraz odbierać dokumenty codziennie z wyjątkiem środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 14.00 

Zarządzenie nr 1/2021

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
z dnia 26.01.2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzam co następuje:

§1.

Ustanawiam dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, za dzień świąteczny ustawowo wolny 1 maja 2021 roku (Święto pracy) przypadający w dniu wolnym od pracy (sobota).

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Informacja w tej sprawie podlega umieszczeniu na stronie PINB Tarnowskie Góry i tablicy ogłoszeń.

Podstawa prawna:
– Regulamin Pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
– art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Tarnowskie Góry, dnia 26.01.2021 r. Anna Schneider – Kurzelowska

Informuje ,że w dniu 02.04.2021r. przyjmowanie stron odbywa się w holu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w godzinach od 8.00 do 9.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje ,że dokumenty, wnioski, podania można składać oraz odbierać dokumenty codziennie z wyjątkiem środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 14.00 

Informuje ,że w dniu 31.12.2020r. przyjmowanie stron odbywa się w holu Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach w godzinach od 8.00 do 9.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje, że dzień 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy. 

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego z dniem 13 października 2020r.do odwołania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przyjmował strony w każdy dzień tygodnia oprócz środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz 13.00 do 14.00 w holu na parterze Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.

ZMIANY DOT. NOWYCH DRUKÓW od 19.09.2020r.

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW I INWESTORÓW

PINB w Tarnowskich Górach informuje, że w trakcie opracowywania są nowe wzory druków w oparciu o nowelizację ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020 poz. 1333).

Do czasu ich opublikowania inspektorat przyjmuje wnioski  według dotychczas obowiązujących druków PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje ,że od dnia 26.08.2020r. dokumenty, wnioski, podania można składać oraz odbierać dokumenty codziennie z wyjątkiem środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 14.00 

Z powodu wykrycia przypadku koronawirusa od poniedziałku 20 lipca 2020r. do odwołania budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza jest zamknięty dla mieszkańców, w związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przyjmował strony w każdy dzień tygodnia oprócz środy w godzinach od 13.00 do 14.00 na w holu na parterze Urzędu na przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.


PINB.1012-1/2020   Tarnowskie Góry, dnia 16.03.2020r.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dn. 15.05.200r.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) zarządzam co następuje
§ 1
W celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenia w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
 
§ 2
Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.pinb@tarnogorski.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą: PINB-TGORY/SkrytkaESP
W wyjątkowych sytuacjach wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym bądź drogą elektroniczną, w przypadkach niecierpiących zwłoki.
 
§ 3
Pracownicy Inspektoratu zobowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania służbowego i szczegółowego podziału czynności, w czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres obowiązków innego pracownika, któremu zastępstwo wyznaczono. Pracownicy Inspektoratu, będą na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach wykonywali zadania określone w indywidualnych zakresach czynności przez czas oznaczony.
 
§ 4
Powiatowy Inspektorat informuje, że zostają odwołane wszystkie wyznaczone czynności kontrolne w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki. Nowe terminy zostaną wyznaczone w terminie późniejszym.
 
§ 5
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Tarnowskich Górach 

 do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych  o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.   

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).  

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich  w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176- 2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska


Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego

W związku z zbliżającym się sezonem zimowym, przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając powyższe na uwadze apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziałujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Przypominam również o obowiązku przeprowadzania kontroli okresowej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co pozwoli zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które może doprowadzić do wypadków zatrucia tlenkiem węgla.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Informuję również, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska